• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

PPVP

PPVP je softver koji se koristiti u serijskoj proizvodnji bez obzira da li se radi o linijskoj ili diskretnoj. Da bi ste mogli da iskoristiti njgove pune performance potrebno je pripremiti podatake i o aktivostima neproizvodnih odelenja i o tehnološkim postupcima u proizvodnji. Ovaj sofver je u stanju da planira i nabavku i logistiku i proizvodnju i prodaju. Neophodni podaci iz proozvodnje su:

Kalendari, radni centri, vremenski i maseni kapaciteti, change over-i, sastavnice, planovi remonta, troškovima…

Planiranje zaokružuje S&OP (Sales & Operations Planning) process, odnosno integriše prognozu i planove prodaje, planiranje proizvodnje i nabavke sa finansijskim I strateškim ciljevima.

Softver je integrisan sa softverom za prognozu prodaje Forecast Pro, I sa podsistemima PPERP, PPIO, PPDRP i PPWMS. Međutim isto tako PPVP može I potpuno samostalno da funkcioniše što mu omogućava unapred pripremljen sofver za interface sa drugim podacima.

Ako ste zainteresovani javite nam se (naši podaci su na stranici kontakti:  http://www.kala.rs/index.php/mapa) biće nam izuzetno zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.