• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

PPDP

PPDP je softver koji se može ravnopravno koristiti za sve vrste diskretne (prekidne) industrije gde postoji veliki broj faza/operacija/aktivnosti rada I gde su vremena izrade relativno dugačka, a potrebno je pratiti zadane parametre I kvalitet svake faze odnosno operacije/aktivnosti. Ovaj softver se može koristiti u:

 1. Maloserijskoj proizvodnji
 2. Pojedinačnoj proizvodnji
 3. Upravljanju projektima

Veoma precizno se definišu svi neophodni resursi (materijalni, vremena, kapaciteti, troškovi) kako u proizvodnji tako I u ostalim funkcijama kompanije gde možemo uspostaviti I normirati aktivnosti. Ovo nam omogućava sa jedne strane veoma precizno planiranje a sa druge strane određivanje troškova po svakom poslu koji se obavlja. Planiranje se sastoji iz:

 1. RCCP – grubo planiranje kapaciteta
 2. MRP – planiranje potrebnog materijala
 3. CRP – planiranje potrebnog kapaciteta
 4. Ganttograma – precizno definisanje svakog pojedinog taska odnosno faze/operacije/aktivnosti I svih međuzavisnosti.

Zašto PPDP

 1. Možete planirati potrebe kompletne kompanije a ne samo jednog njenog dela
 2. Omogućava integrisano a ne pojedinačno planiranje svih radnih naloga odnosno projekata
 3. Planiranje I replairanje u svakom trenutku, jedostavnim grafičkim metodama
 4. Izuzetno povoljna cena licenci
 5. Mogućnost mesečnog najma

Ako ste zainteresovani javite nam se (naši podaci su na stranici kontakti:  http://www.kala.rs/index.php/mapa) biće nam izuzetno zadovoljstvo da odgovorimo na sva vaša pitanja.