• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

PPIO

PPIO podsistem za optimizaciju zaliha, kreiran da zadovolji potrebe proizvodnih, trgovačkih i distributerskih kompanija. Integrisan sa softverom Forecast Pro I ostalim podsistemima Production Plannera omogućava uštede zaliha do 40% povećava Kofecijent Obrta Zaliha i povećava likvidnost komanija koje ga koriste. Preračunava on line ili batch procesima parametre kao što su:

 1. sigurnosna količina
 2. optimalna količina
 3. optimalan broj dana držanja zaliha
 4. ROP (Reorder Point) – tačku ponovnog naručivanja
 5. EOQ (Economic Order Quantity) - ekonomičnu količinu za naručivanje
 6. POQ (Period Order Quantity) – optimalan period za naručivanje
 7. Radi simulacije parametara na osnovu:
  1. Service level – promene niva usluge kupcu
  2. Promene učestanosti proizvodnje/nabavke na nivoe zaliha

Povezan je sa podsistemima za planiranje proivodnje u serijskoj I masovnoj proizvodnji I može poslužiti za automatsko kreiranje plana zaliha a u sprezi sa Forecast Pro I za automatizaciju Glavnog Plana Proizvodnje.