• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

PPMP

Fantastičan softver za linijsku proizvodnju, bez obzira da li se radi o prehrambenoj, farmaceutskoj,  proizvodnji ambalaže ili nekoj drugoj industriji. Nabrojaćemo samo neke karateristike ovog moćnog softvera:

 1. Planiranje proizvodnje se radi na nivou godine, meseca ili nedelje.
 2. Moguće je uneti neograničen broj varijanti plana, raditi njihivu simulaciju i “what if” analizu.
 3. Glavni plan proizvodnje se dobija automatski pošto je integrisan sa Forecast Pro softverom i podsistem za optimizaciju zaliha PPIO
 4. Grubi plan kapaciteta RCCP (Rugh Cut Capacity Planning) se dobija automatski
 5. Rešavanje uskih grla u proizvodnji, planiranje/replaniranje kapaciteta izvodi se jednostavnim pomeranjem grafičkih elemenata

Terminiranje odnosno određivanje optimalnog redosleda radnih naloga na mesečnom, nedeljnom dnevnom ili smenskom nivou. Višekriterijumska optimizacija pri terminiranju na osnovu:

 1. najmanjeg „change overa“
 2. Koeficijenta pada zaliha
 3. Redosled dolaska na resurs
 4. najkraćeg vreme završetka finalnog proizvoda
 5. optimizacije vremena poluproizvoda
 6. najkraćeg vreme čekanje
 7. veličine radnog naloga
 8. prioriteta radnih naloga