• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

 

PRODUCTION PLANNER - SOFTWARE PO MERI KORISNIKA

Softver Production Planner je namenjen svim proizvodnim, trgovačkim i uslužnim firmama bez obzira na industrijsku granu kojom se bave. On se sastoji iz nekoliko podsistema kao što su:

 • PPERP - ERP (Enterprise Resource Planning) podsistem za planiranje I upravljanje robno materijalnim tokovima kompanije
 • PPAP - Analiza profitabilnosti je podsistem koji analizira profitabilnost vaših proizvoda, usluga, posebnih radnih naloga, ugovora ili uspešnost pojedinih vremenskih perioda (meseci, kvartala, godina), na osnovu GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ili ABC (Activity Based Costing) metode.
 • PPDP - Planiranje proizvodnje za diskretnu, pojedinačnu ili maloserijsku proizvodnju ili za planiranje projekata
 • PPVP – Planiranje proizvodnje za diskretnu velikoserijsku proizvodnju
 • PPMP – Planiranje proizvodnje za masovnu linijsku proizvodnju
 • PPIO – Podsistem za optimizaciju zaliha
 • PPDRP – Planiranje distribucije DRP (Distribution Requirements Planning)
 • PPWMS – Upravljanje skladištima
 • PPUI – Podsistem za označavanje I opisivanje objekata poslovanja prema standardu DIN4000
 • PPLEAN – Podsistem za implementaciju LEAN metoda
 • PPBI – Podsistem za budžetiranje i podršku odlučivanju