• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

KONSALTING USLUGE


konsalting

KALA konsalting je razvila sopstvenu metodoliju rada pri pružanju konsalting usluga proizvodnim, distributerskim i prodajnim kompanijama, koja se sastoji iz sledećih faza:

 1. Business Process Reingeneering (BPR)
 2. Analize profitabilnosti GAAP ili Activity Based Costing metodom
 3. Sales forecasting & demand management
 4. Unapređenje procesa planiranja proizvodnje
 5. Unapređenje procesa distribucije
 6. Smanjenje troškova proizvodnje metodama TQM i/ili LEAN

Pri realizaciji projekata nije obavezno realizovati sve faze projekta, može se realizovati i svaka ponaosob, ali kod složenih projekata veoma je bitno poštovati redosled. Naše iskustvo nam govori da se time znatno skraćuje vreme realizacije projekta i optimalno koriste resursi kako konsultanta tako i korisnika usluga. Pored gore navedenih takođe pružamo sledeće usluge: 

 • Business coaching
 • Optimizacija zaliha
 • Optimizacija skladišnog poslovanja – Warehouse Management Systems (WMS)
 • Izrada Idejnih projekata pri implementaciji ERP softvera
 • Implementacija softvera za prognozu prodaje Forecast Pro
 • Implementacija sofvera za planiranje u procesnoj industriji Production Master
 • Implementacija softvera za planiranje u diskretnoj proizvodnji Producton Planer
 • Optimizacija sistema šifriranja uz pomoć softvera Item Universe
 • Implementacija ERP softvera SAP i Pantheon

Osnovni benefiti naših usluga su:

 •  Smanjenje troškova
 • Povećanje profita
 • Maksimizacija efikasnosti i efektivnosti poslovanja
 • Smanjenje zaliha
 • Eliminacija zastoja i "slabih mesta"
 • Optimalno iskorišćenje resursa
 • Efikasno planiranje
 • Povećanje kapaciteta zaposlenih