• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Forecast Pro Unlimited edition

Forecast Pro Unlimited se upotrebljava za obimnije poslove prognoziranja, zajedničko prognoziranje, za rad sa složenim hijerarhijskim strukturama, za čuvanje postojećih prognoza i integrisanje sa drugim sistemima. Forecast Pro je sveobuhvatan sistem koji je veoma efikasan, priuštljiv i fleksibilan.

Sa Forecast Pro Unlimited-om, predviđanje velikog broja SKU-a je jednostavno poput označavanja fajla koji sadrži željene podatke i zatim klika na Forecast ikonicu. Sa još nekoliko poteza mišom, možete grafički prikazati rezultate, videti prognozirajući izveštaj, proceniti i zatim ih sačuvati.


Forecat Pro Unlimited edition


Automatski napravite tačnu prognozu

Expert Selection opcija Forecast pro Unlimited-a analizira svaki podatak i automatski odabira odgovarajuću metodu prognoziranja. Ako želite da preciznije utvrdite koji se pristup za prognoziranje upotrebljava, na raspolaganju su vam sve dijagnostične metode. Detaljnije o dokazanim statističkim metodama pogledati pod: „ Prava sredstva za posao: Metodologija Forecast Pro“

 

Dodajte svoje mišljenje i sarađujte sa kolegama


Forecast Pro Unlimited edition


Sjedinjavanje vašeg poslovnog znanja je često veoma važno da bi se precizno ustanovila konačna prognoza. Takođe, uz pomoć Forecast Pro Unlimited opcije za override vašu tatističku prognozu možete jednostavno dopuniti svojim mišljenjem ili saznanjima o budućim događajima  i prikazati kao spreadsheet tako da pokazuje hronološki prognozirane vrednosti i podatke koje ste na ovaj način ažurirali koristeći procente, inkremente rasta.... Naravno, možete ubacivati i nove vrednosti. Rad sa kolegama je takođe jako važan za proces prognizranja i planiranja. Koristeći Forecast-ovu opciju za override koja sadrži prigodna polja za komentare, sugestije i predloge, lako je uspostaviti i održavati saradnju sa kolegama i dokumentovati svake dogovorene promene u vezi određenog procesa koji se prognozira.

 

Napravite upečatljivu prezentaciju

Sa Forecast Pro Unlimited, možete napraviti sjajne izveštaje-prezentacije veoma brzo. Postoje četiri prezentaciona formata-teme koje su profesionalno standardizovana da odgovaraju vašim potrebama kao opcije za dodavanje ličnih preferencija. Možete grafički predstaviti vaše rezultate u određenim vremenskim periodima ili po godišnjim prikazima, birajući između zanimljivih i modernih 3D grafika i kolona, nakon čega te grafike možete sačuvati direktno u Excel.

 

Jednostavna integracija sa ostalim programima

Integracija Forecast Pro-a sa postojeećim softverskim sistemom na vašem kompjuteru je veoma važna. Možete unositi podatke iz Forecast-a u razne jednostavne programe poput Excela, tekstualnih fajlova i ODBC. Možete prilagođavati sadržaj i format: Bilo da vam treba jednostavan fajl za EPR sistem, prezentacioni izveštaj kojeg ćete predstavljati kolegama na sastanku, Forecast Pro Unlimited je veoma prilagodljiv svim tim zahtevima i omogućava da se informacija jednostavno i efektno prenese.

 

Formirajte jedinstven sistem za proces prognoziranja

Većini prognoza je potrebno često ažuriranje (na nedelju  dana ili mesec). Forecast Pro Unlimited vam omogućava da sačuvate i ponovo pregladate svaku načinjenu prognozu u globalu, kao i svaku korišćenu metodu, pojedinačna podešavanja, sve komenatre načinjene tog puta. Sa Forecast Pro Unlimited-om, vraćanje na ranije prognoze, ažuriranje vaših prognoza usled promena nekih podataka i deljenje svega toga sa vašim kolegama, izgleda veoma jendostavno.