• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Forecast Pro Trac

Forecast Pro Trac je sveobuhvatni sistem prognoze  napravljen na osnovama Forecast Pro Unlimited-a  i unapređen sa impresivnim skupom alata za prikaz podataka, analizu podataka i izveštavanje. Naš najsveobuhvatniji proizvod Forecast Pro Track je savršeno rešenje za predviđanje potražnje, timsko predviđanje,pravljenje prognoza i izveštaja.

 

Forecast Pro Trac

 

Konvertujte vaše podatke u bilo koju jedinicu mere

Forecast Pro Trac vam omogućava da vidite vaše podatke i prognoze izražene u bilo kojoj jedinici mere. Jednostavan opadajući meni vam omogućava da odmah konvertujete u one jedinice koje su važne za vaše poslovanje, npr dolar, funta itd.

 

Forecast Pro Trac

 

Usredsredite se na stavke na koje treba obratiti pažnju

Sa Forecast Pro Trac-om možete automatski beležiti izuzetke umesto da ručno razmatrate svaku prognozu. 

Forecast Pro Trac vam omogućava da velike projekte podelite u veći broj manjih projekata koji se mogu prognozirati posebno i na kraju spojiti sve te prognoze u jednu. Na primer, ako su tri planera tražnje odgovorna za tri geografska područja, oni mogu planirati samostalno i kad završe svoje prognoze mogu ih spojiti i zajedno razmatrati.

 

Forecast Pro Trac