• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Akademija za LIDERSTVO

 

Opis: Danas je informacija zastupljena u svim oblastima života i smatra se da, pored materije i energije, predstavlja treći entitet stvarnosti. Na treningu se obrađuju komunikacioni ciklusi, verbalna i neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, asertivna komunikacija i manipulacija.

Trening je namenjen: “Nema čoveka na svetu koji ne želi da komunicira sa drugima” – Čarls Berner

Cilj treninga: Osnovni cilj komunikacije je da prenesemo jasne i smislene poruke, ali isto tako i aktivno uključivanje pojedinaca u komunikaciju doprinosi procesu razumevanja i formiranja sopstvenih stavova o određenim pitanjima, u donošenju odluka, osmišljavanju poruka i sprovođenju akcija.

Opis: Koji su uzroci i vrste konflikata, kako ih zaustaviti, koje su razlike između problema i konflikta, kako se prema njemu postaviti i kako i kada kao menadžer posredovati u rešavanju istog.

Trening je namenjen: Svim menadžerima i zaposlenima bez obzira na polje delatnosti.

Cilj treninga: Konflikti su veoma važna i neizbežna socijalna pojava. Imaju veliki uticaj na ponašanje i međuljudske odnose u organizaciji. Za njihovo prevazilaženje menadžeri troše oko 20% svog vremena  jer njihovo rešavanje zahteva dosta, pažnje i energije.  Kakvi će konflikti, kao posledica medjuljudskih odnosa u organizaciji nastati i kakve će posledice prouzrokovati, zavisi najviše od sposobnosti menadžera da tim konfliktima upravljaju. Zato je od najveće važnosti da menadžeri poznaju izvore, efekte, vrste i metode upravljanja konfliktima.

Opis: Kako osnovati i razvijati timove; koji su nivoi u razvoju timova; Maslovljeva piramida potreba, Faktori higijene i motivacije prema Herzbergu.

Trening je namenjen: Svim menadžerima i zaposlenima bez obzira na polje delatnosti

Cilj treninga: Dobar tim je osnovni pokretač svih akcija, motor koji vuče ceo kolektiv napred. Da bismo napravili dobar tim i upravljali istim moramo znati šta smeta ljudima i šta ih motiviše. Da su sukobi neižbezni i kako se izboriti sa njijma

Opis: Liderstvo kao funkcija uloge, Stilovi liderstva i lidersko ponašanje, Autoritet, Upravljanje prema ciljevima, Upravljanje u različitim situacijama i sa različitim tipovima ličnosti, radna i životna ravnoteža.

Trening je namenjen: Svim sadašnjim i budućim menadžerima.

Cilj treninga: “Svi smo mi različiti”. Koliko puta smo to čuli i uverili se u to. Kako voditi tim koji svakodnevno prolazi kroz različite situacije, kako produktivno usmeravati ljude i motivisati ih, kako razumeti šta se dešava u timu?