• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Akademija PM - PROJECT MANAGEMENT

 

Opis: Kako prepoznati i organizovati projekat? Kako izabrati vođu i članove tima? Da li se svaki projekat isplati i koliko?

Trening je namenjen: Svima koji jesu ili će biti članovi ili rukovodioci Projekata bez obzira na delatnost firme.

Cilj treninga: Ne očajavajte nad problemima, pretvorite ih u projekat. Rešavajte ga kosntruktivno prema proverenoj međunarodnoj metodologiji.

Opis: Prognoza kao inicijacija planova, izbor Strategije planiranja, Raščlanjavanje projekta na upravljive elemente (WBS elemente), mrežne dijagrame i kritične puteve, Ganttograme…

Trening je namenjen: Svima koji jesu ili će biti članovi ili rukovodioci Projekata bez obzira na delatnost firme.

Cilj treninga: Naučite koja strategija planiranja najviše odgovara vašem projektu, kako da pronađete uska grla i kritične puteve, kako se uspešno koriste Ganttogrami.

Opis: Upravljanje radnim zadacima, resursima, ljudima, novcem, rizicima i promenama na projektima.

Trening je namenjen: Svima koji jesu ili će biti članovi ili rukovodioci Projekata bez obzira na delatnost firme.

Cilj treninga: Ovladavanje potrebnim znanjima i veštinama potrebnim za efikasno upravljanje, monitoring, kontrolu i zatvaranje projekata. Osposobljavanje za praktičnu primenu metoda, tehnika i alata efikasnog upravljanja zadacima, resursima, vremenom, rizicima i promenama. Usvajanje znanja i veština efikasnog upravljanja projektnim timovima.

Opis: Stilovi liderstva, Upravljanje prema ciljevima (MBO – Management by Objectives), Situacuiono liderstvo, osnove autoriteta, samo se neke od tema koje će biti obrađene na ovom treningu.

Trening je namenjen: Svim sadašnjim i budućim menadžerima proizvodnje.

Cilj treninga: Da prepoznamo sebe i razvijamo svoj liderski potencijal, da naučimo  šta znači autoritet, kako da ga koristimo i kako da se postavimo u svim situacijama i prema različitim ličnostima koje nas okružuju na poslu.